Presek

Presmacchiatore per le macchie più ostinate. 15 KG